Referanslar REFERANSLAR

8
1
2
3
4
5
6
7
İstanbul Teknopark Davetli Yarışma Projesi
Proje Durumu : Yarışma Projesi
İstanbul - 2010
Proje Alanı : ?? m²

Teknopark İstanbul alanı içinde yapılacak ilk yapı olması nedeniyle temsiliyet önemi taşıyan 1 nolu Ar-Ge ve İdari Binası, araştırma ve geliştirme birimlerinin, ortak kullanım ve sosyal ilişkilerin gelişimini destekleyecek kamusal nitelikli mekanlarla zenginleştirildiği bir ‘iş ve yaşam yapısı’ olarak ele alınmıştır. Yapının kütle kompozisyonunun kurumsal temsiliyetiyle örtüşen bir imgesellik yansıtması, bu bağlamda iç mekan zenginliklerine, doğal ışık kalitesine, çevre ve enerji duyarlılıklarına sahip nitelikli ve çağdaş bir araştırma ve geliştirme ortamı sunması hedeflenmiştir.

İşlevsel dağılımın kullanıcı, dolaşım ve mahremiyet ilişkileri gözetilerek farklı kütleler içinde düzenlendiği yapının mimari kurgusu, içinde yer alacağı bağlamı çevresiyle birlikte değerlendiren ve yorumlayan bir anlayışla ele alınmış, araç ve toplu taşım yaklaşım aksları, yapının yönleniş ve girişleri birbiri ile ilişkilendirilerek iç ve dış mekan arasındaki süreklilikler ve akışkanlıklar önemsenmiştir.

Arazideki kot farkından yararlanılarak kademelendirilen ve peysaj elemanlarıyla zenginleştirilen atrium merdiven ve asansörlerin takıldığı, giriş, bekleme, fuaye, dolaşım ve sergi alanlarını barındıran ve yapı içi dinamizminin hissedileceği sosyal bir alan olarak işlevlendirilmiştir.

Loading
up